Novi [ONLINE] matematika za EFZG sadržaj

Od današnjeg dana na stranicama za online pripreme iz Matematike na EFZG, od danas možete naći i modul Funkcije više varijabli (derivacije).

Prvih deset polaznika, koji prilikom plaćanja paketa mjesečnog pristupa unesu kupon F2PROMO ostvaruju 20% popusta na cijenu.

teachable_3

Gradivo je također dostupno i u paketu “Sve o derivacijama“.

Na pismenom ispitu iz Matematike na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gradivo vezano uz derivacije pokriva tri od ukupno šest zadataka. Kao i na nastavi, gradivo je i ovdje podijeljeno u dvije cjeline. U prvoj cjelini je tako obrađen pojam derivacije kod funkcije jedne varijable, te primjene u ekonomiji (ekstremi ekonomskih funkcija, koeficijent elastičnosti) – što je sastavni dio prvog kolokvija na EFZG. U drugoj cjelini je pak obrađen pojam derivacije kod funkcije više varijabli (a koji dodatno uključuje i pojam homogenosti funkcija), te primjene u ekonomiji (ekstremi ekonomskih funkcija, koeficijenti parcijalnih elastičnosti).

Ukoliko se pristup navedenim sadržajima plaća posebno, cijena mjesečnog pristupa iznosi 350 kn za derivacije funkcije jedne varijable, odnosno 250 kn za derivacije funkcije više varijabli. U ovom paketu, objedinjeni mjesečni pristup objema cjelinama košta 500 kn. Kako se radi o ukupno 15 školskih sati video sadržaja, upisivanjem ovog paketa dobivate neograničeni mjesečni pristup sadržaju po cijeni manjoj od 35 kn po školskom satu. Treba imati na umu da 15 školskih sati video sadržaja predstavlja barem 20 do 25 školskih sati rada.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *